Statsministeren kommer til åpningen

Publisert:

01. juni 2018 avholder Kvitebjørn Varme offisiell åpning av avfallsforbrenningsanlegget i Skattøra Miljøpark. Miljøvennlig fjernvarme er en viktig del av en fremtidig bærekraftig energipolitikk. Ett av Enova sitt viktigste mandat under dagens regjering er å iverksette tiltak for å avlaste kraftnettet under effekttopper. Kvitebjørn Varme har vært så heldig å få både statsminister Erna Solberg og Enova-sjef Nils Nakstad til å åpne anlegget.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.