Det er oppdaget en lekkasje i fjernvarmenettet på Strandkanten som krever umiddelbar oppretting. Dette medfører desverre at varmeleveransen sør for Hålogaland Teater opphører fra imorgen Onsdag 07.12.2022 klokken 08:00. Forventet rettetid er 12 timer hvorpå varmeleveranse kommer tilbake. Kvitebjørn Varme beklager ulempene dette måtte medføre.

Alle berørte kunder har blitt forsøkt kontaktet på kontaktinformasjonen som de oppga til Kvitebjørn Varme, men det er mange kunder med utdatert informasjon. Hvis du er styreleder og ikke har blitt kontaktet, vennligst send oppdatert kontaktinfo til post@kvitebjornvarme.no