Hvorfor fjernvarme?

Publisert:
Tromsø

Fjernvarme er en miljøvennlig løsning for oppvarming og varmtvannsforsyning. Kvitebjørn Varme benytter fornybar energi for produksjon av varme, og det tjener både kundene våre og miljøet på.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.