Historikk

Fjernvarme og Kvitebjørn Varme har en lang historie i Tromsø. Visjonen om et nytt energigjenvinningsanlegg i byen startet allerede i 1967. Tidslinjen viser fjervarmehistoriens milepæler for byen og for Kvitebjørn Varme.