Nytt demonettsted på plass

Publisert:

Endelig ser det ut til at nytt demonettsted er ferdig.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.