Oppvarming, varmt tappevann og byggvarme i Tromsø

Publisert:

Kvitebjørn Varme varmer bygg og gater i Tromsø gjennom eget distribusjonsnett og egne varmesentraler. Vår ambisjon er produksjon og distribusjon av miljøvennlig varme med 100% fornybarandel.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.