I dag produserer vi over 120 GWh varme årlig ved varmesentralene våre, og i løpet av noen år vil varmeleveransen øke til 150 GWh per år. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. Over 60% av energikildene er fornybare og stadig økende. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Derfor har vi bygd et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 150 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 15 000 boliger.

Kvitebjørn Varme er eid av Kvitebjørn Energi AS (51%) og Whitehelm Capital (49%). Kvitebjørn Energi er et energiselskap hvor Daimyo AS er majoritetseier. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003. Whitehelm Capital er et privateid australsk investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning med 20 års bransjeerfaring.