Selskapet produserer over 150 GWh varme årlig ved varmesentralene sine, og i løpet av noen år vil varmeleveransen øke til 200 GWh per år. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. I 2020 utgjorde fornybarandelen 98% inkludert elektrisk kraft. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten/Bjerkaker, Workinntoppen/Norrøna og Tomasjordnes.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Selskapet driftssatte i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra hvor brennbart restavfall hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme, og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. I 2020 ble Breivika varmesentral bygd om til returfliskjel.

Se mer om energikilder for fjernvarme fra Kvitebjørn Varme AS på Fjernkontrollen.no

Kvitebjørn Varme er eid av Kvitebjørn Energi AS (51%) og Whitehelm Capital (49%). Kvitebjørn Energi er et energiselskap hvor Daimyo AS er majoritetseier. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003. Whitehelm Capital er et privateid australsk investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning med 20 års bransjeerfaring.

 

Se Avfall Norge sin informasjonsfilm om avfallsforbrenningens rolle i sirkulærøkonomien: