I dag produserer vi over 90 GWh varme årlig ved varmesentralene våre. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. Over halvparten av energikildene er fornybare og stadig økende. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Derfor har vi bygd et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 120 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 12 000 boliger.

Kvitebjørn Varme er heleid datterselskap av Kvitebjørn Energi AS hvor Daimyo AS er majoritetseier etter at Troms Kraft valgte å selge Troms Kraft Varme AS (nå Kvitebjørn Varme AS) i 2014. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003.