Selskapet produserer over 160 GWh varme årlig ved varmesentralene sine, og i løpet av noen år vil varmeleveransen øke til 200 GWh per år. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken til våre kunder. I 2022 utgjorde fornybarandelen 98,8% inkludert elektrisk kraft. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten/Bjerkaker, Workinntoppen/Norrøna og Tomasjordnes.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Selskapet driftssatte i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme, og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. I 2020 ble Breivika varmesentral bygd om til returfliskjel.

Kvitebjørn Varme bygger nå ny avfallsforbrenningslinje på Skattøra som skal stå ferdig i desember 2024. Utbyggingen gjennomføres fordi det er mangel på regional avfallsforbrenningskapasitet og det er behov for mer fornybar energi, og man avlaster strømnettet i Tromsø ytterligere. Når den nye linjen er ferdig vil avfallsforbrenningen vil man levere 37 MW energi til fjernvarmenettet og man vil destruere ca 110 000 tonn restavfall.

Se mer om energikilder for fjernvarme fra Kvitebjørn Varme AS på Fjernkontrollen.no

norges ti største fjernvarmebyer i 2022

Kvitebjørn Varme er eid av SAREN Energy AS. SAREN Energy AS er eid av PATRIZIA AG som er et tysk børsnotert investeringsselskap innenfor infrastrukturforvaltning av eiendom med 37 års bransjeerfaring. 

Se Avfall Norge sin informasjonsfilm om avfallsforbrenningens rolle i sirkulærøkonomien: