Kvitebjørn Varme har et tett samarbeid med politikere og lokale myndigheter samt avfallsbesittere som Remiks og Perpetuum.  

Etableringen av energigjenvinningsanlegget på Skattøra og utvidelse av distribusjonsnettet på tromsøya har blitt gjennomført på rekorttid. Viktige parter i samarbeidet er ENOVA, Tromsø kommune, Remiks, Nordea, Perpetuum, Weiss AS (leverandør av anlegg), Block Berge (leverandør av bygg) og Energos Installasjon AS som står for den omfattende jobben med å utvide distribusjonsnettet.