Etableringen av energigjenvinningsanlegget på Skattøra og utvidelse av distribusjonsnettet på tromsøya har blitt gjennomført på rekorttid. Viktige parter i samarbeidet er ENOVA, Tromsø kommune, Remiks, Nordea, Perpetuum, Weiss AS (leverandør av anlegg), Block Berge (leverandør av bygg) og Energos Installasjon AS som står for den omfattende jobben med å utvide distribusjonsnettet.