Prosjektet har pågått i mange år. I tillegg til hardt arbeid fra de nye eierne hadde ikke prosjektet latt seg realisere uten det gode arbeidet som var nedlagt før de nye eierne overtok.

Kvitebjørn Varme har et tett samarbeid med politikere og lokale myndigheter samt avfallsbesittere som Remiks Produksjon AS.  

Prosjektet har blitt gjennomført på rekordtid – både det nye energigjenvinningsanlegget men også distribusjonsnettet. Viktige parter i samarbeidet er ENOVA, Tromsø kommune, Remiks, Nordea, Weiss AS (leverandør av anlegg), Block Berge (leverandør av bygg) og Eiken Mek. Services som står for den omfattende jobben med å utvide distribusjonsnettet.