Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred oppslutning om i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære;

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

 

Når du skanner QR koden under kommer du inn i vårt avviks rapporterings system ESG Benchmark. Ved å fylle ut skjemaet kan du sende en bekymringsmelding og varsling om kritikkverdige forhold. Du må fylle ut alle felt med rød stjerne, og velge Wistleblowing i rulleteksten for Type. Du kan rapportere anonymt eller registrere din kontaktinformasjon hvis du ønsker en tilbakemelding fra oss. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

 Varsling QR-kode

Vi setter pris på at du bidrar til vår kontinuerlige forbedringsprosess ved å melde fra om kritikkverdige forhold.