Fjernvarmeprisen beregnes i forhold til alternativprisen på elektrisk kraft. Prismodellen er basert på spotpris, offentlige avgifter og nettleie fra Arva AS. I tillegg kommer et årlig fastbeløp pr. måler. Fastbeløpets størrelse avhenger av årlig forbruk i kWh.

Prisregulering:

  • Spotpris Tromsø: Månedlig regulering etter timesmålt spotpris.
  • Offentlige avgifter/forbruksavgift: Årlig regulering, normalt etter endring i statsbudsjettet.
  • Nettleie: Årlig regulering etter endring i nettleien til Arva AS.

Nettleie og forbruksavgift reguleres vanligvis pr. 1. januar. Skulle reguleringen avvike fra det normale, vil fjernvarmeprisen bli endret fra reguleringspunktet.