Fra 1. juli 2022 skilles det mellom målere med under og over 100 000 KWh i årlig forbruk. 

Næringskunder med årlig forbruk under 100 000 KWh avregnes etter en kapasitetstrapp basert på gjennomsnittet av de tre høyeste timesforbrukene på tre ulike dager i måneden. i tillegg vil energileddet avregnes med forskjellig sats på dag og natt (17,7 øre/KWh i tidsrommet 06-22 og 8,8 øre/KWh i tidsrommet 22-06). 

Gjeldende satser for kapasitetstrinn finnes på Arva AS sine nettsider: https://arva.no/ny-nettleie/Priser

Følgende prismodell gjelder for målere med forbruk under 100 000 KWh:

 • Nordpools månedspris time-for-time i prisområdet Tromsø (NO4)
 • Påslag Spotpris
 • EL sertifikat
 • Nettleie Arva AS – energi
 • Nettleie Arva AS - Kapasitetstrapp
 • Forbruksavgift til staten
 • Årlig avgift til Energifondet (800kr/år)

Målere med årlig forbruk over 100 000 KWh avregnes etter følgende modell:

 • Nordpools månedspris time-for-time i prisområdet Tromsø (NO4)
 • Påslag Spotpris
 • EL sertifikat
 • Nettleie Arva AS – energi
 • Nettleie Arva AS - effektdel (basert på høyste timesforbruk i den gjeldende måneden)
 • Forbruksavgift til staten
 • Årlig avgift til Energifondet (800kr/år)

* Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Arva AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

For målere med forbruk over 100 000KWh kommer det i tillegg et årlig fastbeløp per måler (etter rabatt).

Fastbeløp
Årsforbruk, kWhÅrlig fastbeløp, kr
Under 100 000 med fast effekt2 025 kr
100 000 - 200 000 KWh5 000 kr
200 000 - 400 000 KWh8 500 kr
Over 400 000 KWh15 030