• Nordpools månedspris Tromsø (NO4)
  • *Rabatt -5%
  • Påslag Spotpris
  • EL sertifikat
  • Nettleie Troms Arva AS – energi
  • Nettleie Troms Arva AS - effektdel

* Alle kunder hos Kvitebjørn Varme får 5% rabatt på NordPools månedspris for Tromsø (NO4).

* Alle kunder hos Kvitebjørn Varme får 10% rabatt på fastbeløp pr. år. pr. måler.

* Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Arva AS) samt gjeldende offentlige avgifter.

Årlig fastbeløp pr. år pr. måler før rabatt.

Fastbeløp
TypeÅrsforbruk, kWhÅrlig fastbeløp, kr
Liten næringunder 100.000 kWh3 050
Mellomstor sluttbruker100 000 - 400 000 kWh4 600
Stor Sluttbrukerover 400 000 kWh11 200