Driftsmeldinger

Normal Drift

Normal fjernvarmeleveranse over hele fjernvarmenettet