Driftsmeldinger

Midlertidig nedstegning av fjernvarmenett Strandkanten

Forventet nedetid på varmeleveranse sør for Hålogaland Teater imorgen Onsdag 07.12 fra 08:00 til 20:00.