Tromsø by vokser raskt og har høy byggeaktivitet. Denne utviklingen i byggebransjen øker utslipp av antall CO2-ekvivalenter fra byggeplasser. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap og tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode. Dette påvirker miljøregnskapet negativt og bidrar til luftforurensning.

I samarbeid med flere samarbeidspartnere introduserer Kvitbjørn Varme et kostnadsbesparende og miljøvennlig tørke- og varmesystem basert på fjernvarme i Tromsø.

Dagens utfordringer handler mye om kunnskap rundt fossilfrie alternativer. Med profesjonelle samarbeidspartnere og deres ekspertise og erfaringer fra tidligere prosjekter, representerer byggvarme/byggtørk et av Kvitebjørn Varmes viktigste satsningsområder.

Vi ønsker dialog med konsulenter, utbyggere og entreprenører, slik at vi sammen kan løfte Tromsø på veien mot det grønne skiftet.

byggvarme

Diagrammet viser at antall tonn CO2e som slippes ut fra byggplassen årlig, er like stort som det totale positive bidraget til klimaregnskapet fra oljefyrforbudet.

Fordeler med fjernvarme som byggvarme

  • Renere luft og lite støy
  • Kostnadsmessig konkurransedyktig i forhold til fossile brensler
  • Frigir plass innvendig og utvendig (ingen lagringstanker)
  • Høy leveringssikkerhet
  • Ingen lettantennelige brensler på byggeplass