Kvitebjørn Varme – et miljøprosjekt

Reduksjon av CO2 utslipp

Tidligere ble Tromsø sitt brennbare avfall sendt til svenske forbrenningsanlegg: noe til Kiruna, 400 km fra Tromsø, men det meste til Sør-Sverige over 1500 km fra Tromsø. Den lange transporten av avfallet var kostbar, forurensende og unødvendig. Med Kvitebjørn sin utbygging av et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg i Tromsø Miljøpark, kan Tromsø ta hånd om eget og regionens avfall mer miljøvennlig enn før.

Lurer du på hvilket klimaavtrykk akkurat ditt bygg har fra å bruke fjernvarme i Tromsø? Kvitebjørn Varme er medlem av Norsk Fjernvarmeforening og rapporterer dermed til Fjernkontrollen.no. Fjernkontrollen har lansert en CO2-kalkulator som er representativt også for ditt bygg!

Reduksjon av lukt og forurensning

Det nye energigjenvinningsanlegg på Skattøra reduserer avfallslukten. Avfallet sendes direkte til energigjenvinning i en lukket bunker med såkalt undertrykk i stedet for balling, mellomlagring og uttransport. Anlegget har topp moderne renseteknologi og langt lavere utslipp enn grensenivåene bestemt av Miljødirektoratet.

Fjernvarme er et viktig klimaverktøy

Fjernvarme er framtidsrettet og nødvendig på veien til nullutslipp. Satsingen på fjernvarme er et viktig klimaverktøy for Tromsø kommune. Avfallet som Tromsø kommune ikke klarer å gjenbruke eller resirkulere, blir fjernvarme. Det er framtidsrettet og god klimapolitikk. I Tromsø er fjernvarme et av de viktigste tiltakene mht. å fase ut oljefyring.

Fjernvarme avlaster strømnettet

Med en ambisjon om nullutslipp, vil etter hvert mange ting ha behov for strøm. Særlig på vinteren vil det i fremtiden bli nødvendig å unngå knapphet på effekt samt unngå effekttoppen. Dersom det i fremtiden kun skal brukes elektrisk oppvarming, fra verdifull regulerbar vannkraft, så vil det ikke være rom for «effektivisering» av andre sektorer. Det vil si gi plass i strømnettet til lading av mange flere elbiler, batteriferger, elektriske gravemaskiner etc.