Distribusjonsnettet bygges ut langs bebyggelsen på Tromsøya med fokus på å knytte sammen de eksisterende fjernvarmenettene. Traseene blir lagt slik at de kommer nær eksisterende bygg med egen nærvarme og nybygg.

Utbyggingen av distribusjonsnettet for fjernvarme er omfattende. Utfra dagens planer skal det graves 25 km grøft til rørnettet som transporterer varmtvann til kundene. Denne byggeprosessen vil ta flere år for blant annet å begrense utfordringer i trafikkavvikling. Her kan du lese mer om arbeid som pågår nå.

fjernvarmenett

Når vi bygger ut fjernvarmenettet, kobler til en kunde eller foretar vedlikehold, kan dette påvirke deg eller ditt nabolag.  Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som kunde blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd.

Vil du gi oss tilbakemelding på et utbyggingsprosjekt? Ta kontakt!