Kvitebjørn har fra før av flere separate fjernvarmesystemer med egne varmesentraler og distribusjonsnett, der Breivika i Tromsø utgjøre det største. Det er også fjernvarmesystemer på Langnes/Håpet, Strandkanten, Seminaret, Tomasjordnes og Storelva.

I stedet for å fase ut de eksisterende elektriske og oljebaserte kjelene vil disse nå fungere som back-up om noen av de nye kjelene skulle falle ut. Dette gjør fjernvarmesystemet i Tromsø meget robust, noe som er helt nødvendig siden Kvitebjørn blant annet har ansvaret for oppvarmingen av UNN.

Kjente bygg med fjernvarme:

  • Universitetssykehuset Nord-Norge,
  • UiT Norges Arktiske Universitet,
  • Tinghuset,
  • Idrettshallene i Tromsø.

Her produserer vi varme.