Send oss bestilling av fjernvarme i god tid!

Det må påregnes, som et minimum, at det medgår 6 måneder til prosjektering, levering og montering.


I tekniske forskrifter vil du finne nytting informasjon om blant annet grensesnitt, temperaturer og trykkkrav.


Leveringsbetingelsene regulerer forholdet mellom Kvitebjørn Varme og Kunden sitt anlegg i felleskap. De generelle vilkår for levering er utformet i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter samt konsesjonsforpliktelsene for fjernvarmeselskap.
Leveringsbetingelsene gjelder for levering av fjernvarme til tappevann, oppvarming og andre varmebehov hos alle kunder, dersom ikke annet er avtalt.