• Nordpools månedspris Tromsø NO4
  • *Rabatt -5%
  • Påslag Spotpris
  • EL sertifikat
  • Forbruksavgift
  • Nettleie Troms Kraft Nett AS
  • Avgift energifondet

* Alle kunder hos Kvitebjørn Varme får 5% rabatt på NordPools månedspris for Tromsø (NO4).

* Alle kunder hos Kvitebjørn Varme får 10% rabatt på fastbeløp pr. år. pr. måler.

* Fjernvarmetariffen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Troms Kraft Nett AS) samt gjeldende offentlige avgifter.