Tilknytningsavgiften er fjernvarmeselskapets konkrete kostnader ved å knytte kunden til sitt hovedledningsnett.

Tilknytningsavgiften utgjør kostnadene fra avgrening på hovedledningsnettet til tilkobling til kundens varmeanlegg, i tillegg betaler kunden kostnadene ved installasjon av kundesentral.
 
Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.
 
Kontakt oss dersom dere ønsker pris på tilknytning til fjernvarmenettet.