Åpenhetsloven av 1. juli 2022

Som et ledd i å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, trådde Åpenhetsloven i kraft i juli 2022. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og er skattepliktige til Norge. Saren Energy og deres datterselskaper tar loven på alvor, og redegjør her for hvordan vi forholder oss til lovverket.

Her (PDF, 626KB) kan du laste ned vår redegjørelse for 2023 (norsk). 

Her (PDF, 632KB) kan du laste ned vår redegjørelse for 2023 (engelsk). 

Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven/bærekraftarbeid kan epost sendes til: sustainability@sarenenergy.com