Illustrasjonsfoto CO2-negativ

CO2-negativ i 2030

Karbonfangst som del av ansvarlig avfallshåndtering er strategisk viktig både for klimaet, for Norge, for Tromsø og for Kvitebjørn Varme.

Vår ambisjon er å være blant de første avfallsforbrenningsanleggene i Norge som renser alt vårt CO2-utslipp.

Les mer om vårT arbeid