Kvitebjørn Varmes ambisjon er produksjon og distribusjon av miljøvennlig varme med 100% fornybarandel

Publisert:

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.