Kvitebjørn Varme AS står foran en spennende utvikling i forhold til å realisere bærekraftige energisystemer for Tromsø by de nærmeste årene, og dersom du ønsker å levere en åpen søknad vil vi vurdere denne. Send søknad til post@kvitebjornvarme.no.