Vi har følgende ledige stillinger:

  • Teknisk sjef
  • Prosjekt- og utviklingsingeniør
  • Fjernvarmeteknikker / driftsoperatør
  • Lærlingeplasser

Besøk denne siden for å finne ut mer og sende inn søknad:

https://www.frantz.no/byggoganlegg/ingenior/teknisksjef/411621.html