London, Oslo, 22. august 2022.

Les pressemeldingen her. (PDF, 79KB)

PATRIZIA, som er en ledende partner for globale fysiske eiendeler,
har gjennomført fusjonen mellom SAREN Energy AS (SAREN Energy) og Kvitebjørn Varme (KVAS) som er en fjernvarmeoperatør i Tromsø, Nord-Norge. SAREN Energy, som eies av PATRIZIA investorer,inkludert PATRIZIA European Infrastructure Fund II (EIF II), er nå en av største fjernvarmeoperatørene i Norge og leverer opptil 525 GWh energi pr. år.

Etter fusjonen består den kombinerte enheten av tre anlegg som omdanner avfall til energi og et fjernvarmenettverk som kommer til å generere en mangfoldig inntektsstrøm fra salg av varme, damp og elektrisitet i både Sør- og Nord-Norge. Eiendelene er strategisk lokalisert og inkluderer den eneste langtids konsesjonsinnehaveren av fjernvarme i Tromsø, ovenfor polarsirkelen, og dessuten to energigjenvinningsanlegg i Norges sørøstlige region som leverer industriell damp, varme og kraft i viktige industrielle og logistiske knutepunkter.

SAREN Energy har kapasitet til å levere 525 GWh og til å gjenvinne energi fra 180 000 tonn avfall pr. år. Den nye plattformen har flere pågående initiativ til å implementere karbonfangst i årene fremover, noe som vil bidra til å sette fokus på dekarbonisering i Norge.

Matteo Andreoletti, som er PATRIZIAs leder for infrastrukturell egenkapital i Europa og Nord-Amerika, sa: «Gjennom denne fusjonen skaper vi et av Norges største fjernvarmeselskaper med en diversifisert egenkapitalbase som er godt posisjonert for fremtidig vekst. Ved å kombinere eiendeler og kapital, tar vi et viktig skritt for å akselerere dekarboniseringsstrategien vår for SAREN Energy gjennom kunnskapsdeling og kostnadssynergier. Samtidig sørger vi for at investorene våre vil dra nytte av attraktive risikotilpassede avkastninger og fordelaktig markedsdynamikk.»

SAREN Energy ble etablert i 2020 etter fusjonen mellom Sarpsborg Avfallsenergi AS og Kvitebjørn BioEl AS. Selskapet leverer lavkarbonenergi ved å omdirigere avfall bort fra deponier og tilbyr en lokal løsning for avfallshåndtering. Dermed spiller det en viktig rolle i å skape sirkulær økonomi i regionen. SAREN Energy bidrar til flere av FNs bærekraftsmål, inkludert Rimelig og ren energi, Industriell innovasjon og infrastruktur og ansvarlig forbruk og produksjon.

Kvitebjørn Energi, medaksjonær i Kvitebjørn Varme, har solgt ned deler av sin eierandel som en del av fusjonen og vil beholde en minoritetsandel i den sammenslåtte enheten. Anders Ombustvedt, som er styreleder i Kvitebjørn Energi , sa: «Etter det nære samarbeidet med PATRIZIA Infrastructure teamet siden de i 2018 var med og investerte i Kvitebjørn Varme, er denne sammenslåingen en spennende milepæl i å skape en plattform som kan produsere enda mer pålitelig og lavkarbonenergi for kundene».

PATRIZIA er dedikert når det gjelder å oppnå netto null karbonutslipp i alle deler av
forretningsvirksomheten og porteføljen av fysiske eiendeler innen år 2040 eller tidligere, med
investeringer i infrastruktur som kan fasilitere et større samfunnsskifte i retning av dekarbonisering av energiforsyning – en hovedpilar i denne strategien.

PATRIZIA Infrastructures rådgivere har vært DNB Markets, Wiersholm, AFRY, SWECO/DNV, Deloitte og Willis Towers Watson. Utlånernes rådgiver har vært Thommessen, mens selgerens rådgivere har vært Pareto Securities og BAHR.

PATRIZIA: En ledende partner for globale fysiske eiendeler
Med internasjonal virksomhet over hele verden har PATRIZIA i 38 år tilbudt investeringsmuligheter i fast eiendom og infrastruktureiendeler til institusjonelle, halvprofesjonelle og private investorer. PATRIZIA administrerer mer enn EUR 56 milliarder i eiendeler og har mer enn 1000 ansatte fagfolk på 28 lokasjoner over hele verden. Gjennom PATRIZIA-stiftelsen arbeider PATRIZIA målrettet med å ta samfunnsansvar. I løpet av de siste 22 årene har Stiftelsen hjulpet rundt 250 000 barn i nød over hele verden slik at de får et utdanningstilbud som kan gi dem et bedre liv. Du finner mer informasjon på
www.patrizia.ag

SAREN ENERGY AS: En plattform for pålitelig og lavkarbonenergi
SAREN eier og driver tre anlegg i Norge: Kvitebjørn Varme AS (Tromsø), Kvitebjørn Bio-El AS
(Fredrikstad) og Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE). Anleggene produserer mer enn 525 GWh pålitelig og lavkarbonenergi i form av fjernvarme, industridamp og kraft til kundene.