Den nye avfallsforbrenningslinjen vil ha en kapasitet på 15 MW og øke mengden restavfall til forbrenning i Tromsø fra 60.000 ton til ca 105.000 tonn pr år. Dette er i tråd med god sirkulærøkonomi da dette avfallet i dag sendes fra Nord-Norge til Sør-Sverige for forbrenning.

Vi har byggestart på tomten på østsiden av eksisterende varmesentral den 8. Mars 2023 og utbyggingen er forventet ferdig i Desember 2024. 

Fremdriften på byggeplassen kan dere følge selv på denne linken