Kvitebjørn Varme AS har i juli 2023 byttet bankforbindelse.

Faktura for avfall utsendt etter 1. juli 2023 skal innbetales til våre nye bankkontonumre som er oppgitt på faktura. 

Fakturaer for fjernvarme har fått ny konto for innbetaling for fakturaer utstedt etter 1. oktober 2023. 

Ved spørsmål ta kontakt med Andreas Kvæl Hartviksen