Kvitebjørn Varme er tilknyttet Norsk Fjernvarme og nettstedet Fjernkontrollen.no, der vi årlig rapporterer inn energimiksen fra fjernvarmenettet og tilhørende CO2 utslipp. I Tromsø har vi kun ett fjernvarmenett som gjør at denne miksen er gjeldende for alle fjernvarmekunder.

Kalkulator for å finne akkurat ditt byggs klimavtrykk finner du her: Fjernkontrollens CO2 kalkulator. Velg sted til Tromsø og legg inn ditt årlige forbruk!