Arva AS innfører en ny modell for nettleie fra 1. juli 2022. I henhold til våre avtalevilkår justerer Kvitebjørn Varme AS sin prismodell til å samsvare med nettleien til Arva AS fra 1. juli 2022. 

Les mer om den nye nettleiemodellen her: https://arva.no/ny-nettleie/Priser

De nye årlige fastbeløpene blir som følger:
Årsforbruk i KWhÅrlig fastbeløp i kr
Under 100 000 med fast effekt2 025 kr
100 000 - 200 000 KWh5 000 kr
200 000 - 400 000 KWh8 500 kr
Over 400 000 KWh15 030

Ved spørsmål ta kontakt med post@kvitebjornvarme.no