Kvitebjørn Varme AS blir en del av SAREN Energy AS

Publisert:
Kvitebjørn Varme
Forbrenningsanlegg Skattøra

PATRIZIA Infrastructure fullfører SAREN Energy fusjonen for å skape en norsk fjernvarmeplattform til en verdi av NOK 3,5 milliarder (EUR 350 millioner).

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.