Skattøra

Publisert:

Den nye varmesentralen på Skattøra ble idriftssatt i desember 2016. Nå kan Tromsø bruke sitt eget avfall som en verdifull ressurs, i stedet for å transportere det hundrevis av kilometer ut av landet.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.