Med lokalt restavfall skal Kvitebjørn Varme produsere nok varme til hele Tromsøya. I åpningstalen skrøt statsministeren av at Tromsøs avfall blir omgjort til en energiressurs for byen.  

- Å brenne restavfall er en måte å forhindre at det som ikke kan resirkuleres, ender opp i naturen. I tillegg til å utnytte en ressurs som ellers kunne gått til spille, har fjernvarmen en viktig rolle i energiforsyningen. På kalde dager kan kraftsystemet vårt bli satt på prøve og da er fjernvarmen fra Kvitebjørn et positivt supplement, sa Solberg.

Det nye fjernvarmeanlegget har vært igjennom en vellykket testperiode, og vil fra høsten 2018 av produsere hele 150 GWh varme.

-Med fjernvarmeanlegget på Skattøra vil vi langt på vei nå målet vårt om å forsyne hele Tromsøya med fornybar energi, sa daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme.

Selskapet produserer og leverer fjernvarme til oppvarming, varmt tappevann, gatevarme og byggvarme. Til sammen leveres fjernvarme til over 200 bygninger på Tromsøya. Kvitebjørn Varme er etter igangsettelsen blant de ti største fjernvarmeselskapene i Norge.

Varmen produseres fra lokalt restavfall, som ellers hadde blitt transportert med lastebil ut av regionen.  

Energigjenvinningsanlegget ligger ideelt plassert vegg i vegg med Remiks, som driver sorteringsanlegget for avfall hvor blant annet restavfallet tas ut som egen fraksjon og leveres til Kvitebjørn Varme.

-I dag gjenvinner vi 96 % av alt avfall vi får inn, enten som materialgjenvinning eller til energiformål. Ved å utnytte spillvarmen fra restavfallet til fjernvarme får vi full utnyttelse av avfallet, sa en fornøyd adm. dir i Remiks Miljøpark AS, Bård Jørgensen.

Det er fire år siden Kvitebjørn Varme tok beslutningen om å investere i energigjenvinningsanlegget, og åpningen markerte slutten på et intensivt byggeprosjekt og innkjøring av anlegget.

- Dette er en milepæl for både oss og byen. Vi er utrolig stolte over at statsminister Erna Solberg ville stå for den offisielle åpningen av energigjenvinningsanlegget. Dette viser hvor viktig fjernvarme er for å nå landets klimamål, sa Mathillas.

Kvitebjørn Varme har investert over 500 millioner kroner i det nye energigjenvinningsanlegget og i utvidelsen av fjernvarmenettet i Tromsø.

På åpningen deltok over 100 gjester fra inn- og utland, deriblant statsminister Erna Solberg, fylkesmann Elisabeth Aspaker, ordfører Kristin Røymo og en rekke andre inviterte.