Daimyo hadde erfaringen, evnen og viljen til å videreføre utbyggingen av fjernvarme i Tromsø. Bedriften har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren siden 2003. Nå skulle Tromsøværinger få tilgang til miljøvennlig, rimelig og trygg fjernvarme.