Universitetssykehuset

Publisert:

Historien til Kvitebjørn starter i 1989 når det nye universitetssykehuset ble Tromsøs første bygg med fjernvarme. Utbyggingen ble gjort av Troms Kraft Varme AS.

Teknisk rom

Plassering av teknisk rom påvirker kostnaden direkte. Kvitebjørn Varme er behjelpelig med å påvise eksisterende rør slik at man kan planlegge en kortest mulig trasé.