Energigjenvinningsanlegget som i dag er operativt, ligger på Skattøra i Tromsø Miljøpark. Konsekvensutredningen for prosjektet konkluderte med at plassering nær det største regionale sorteringsanlegget for restavfall i kommunen var ideell. Dette sorteringsanlegget eies av Remiks. Tidligere ble restavfallet transportert til Sverige, men i dag med det nye energigjenvinningsanlegget utnyttes dette til lokal fjernvarme i Tromsø.

Kvitebjørn Varme har inngått avtale med Remiks om levering av brennbart restavfall fra husholdninger og næringsvirksomhet i Tromsø til den nye varmesentralen på Skattøra. Anlegget baserer seg på nyeste teknologi innen rensing og kontroll slik at utslippene holdes godt innenfor norske myndigheter sine krav og de strenge EU-kravene.

Kvitebjørn Varme jobber fortsatt med utvidelse av distribusjonsnettet for fjernvarme på Tromsøya. Utbyggingen vil pågå i flere år fremover.

Kvitebjørn Varme AS er det nye navnet på Troms Kraft Varme AS. Nye eiere overtok det tidligere datterselskapet i Troms Kraft i 2014. Vi deler æren for at energigjenvinningsanlegget har blitt en realitet med Troms Kraft, Remiks og alle andre som jobbet med prosjektet før Kvitebjørn Varme tok over som nye eiere.