Varmesentralen i Breivika er lokalisert ved UNN og bidrar som spisslast og backupsentral i fjernvarmenettet. Returtre (RT-flis) er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Varmesentralet ble utvidet med anlegg for biobrensel i 2003, og i 2020 ble dette ombygget til drift på kortreist returtre (RT-flis) for å ta hånd om returtreflisen generert i Tromsø-området.