Varmesentralen i Breivika forsyner blant annet Universitetssykehuset (UNN) og Universitetet i Tromsø (UIT) med fjernvarme. Biobrensel er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Utvidet med anlegg for biobrensel i 2003.