Skattøra

Installert effekt

1.5 MW

Energikilde

Elektrisitet

Tomasjordnes

Boligblokkene og barnehagen på Tomasjordnes forsynes med vannbåren varme til oppvarming og varmt tappevann fra en 1,5 MW el-kjele. I 2017 leverte den 6,2 GWh, og leveransen er forventet å stige ettersom stadig flere blokker ferdigstilles på Tomasjordnes.