Varmesentralen på Langnes/Håpet forsyner blant annet kjøpesentre, skoler og sykehjem med fjernvarme. Elektrisitet er den største energikilden til varmeproduksjonen.

Siden energigjenvinningsanlegget på Skattøra er satt i gang, vil disse kjelene fungere som reservelast. Det vil si at ekstra produksjonskapasitet tas i bruk når andre varmesentraler ikke produserer nok varme til å dekke etterspørselen.