Tidligere ble Tromsø sitt brennbare avfall  transportert til svenske forbrenningsanlegg i Stockholm 1100 km unna Tromsø. Den lange transporten av avfallet er kostbar, forurensende og unødvendig. Kvitebjørn er nå ferdig med utbygging av et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg i Skattøra Miljøpark. Endelig kan byen ta hånd om sitt eget avfall, mer miljøvennlig enn før.

Utbyggingen av nytt energigjenvinningsanlegg

NVE ga grønt lys for utbyggingen i 2007, og utslippstillatelse ble gitt i 2014. Byggingen varte  i 24 måneder, og anlegget ble driftsatt i starten av 2017.

Anlegget er i dag operativt og gjenvinner energi fra lokalt husholdnings- og næringsavfall. Med anlegget i drift er Kvitebjørn et stort steg nærmere ambisjonen om å produsere all fjernvarme fra fornybare energikilder.

Reduksjon av lukt og forurensning

Et nytt energigjenvinningsanlegg på Skattøra reduserer avfallslukten. Avfallet sendes direkte til energigjenvinning i en lukket bunker med såkalt undertrykk i stedet for balling, mellomlagring og uttransport.

Det nye anlegget har fått verdens beste renseteknologi. Utslipp av NOx-gasser og annen forurensning er ubetydelige, og langt lavere enn grensenivåene bestemt av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Flere bilder fra anlegget finner du her.