Skattøra

Installert effekt

0.45 MW

Energikilde

Elektrisitet, fyringsolje

Storelva

Varmesentralen forsyner Storelva barneskole, Storvollen barnehage, Kvaløya VGS og Storelva Idrettshall.