Driftsmeldinger

Normal Drift

Normal varmeleveranse i hele fjernvarmenettet