Fjernvarme er enkelt og vedlikeholdsfritt for kunden og har høy leveringssikkerhet.

Tradisjonelt har bygninger blitt varmet opp av elektriske panelovner eller egne fyringskjeler. Kjelene krever stor plass, mye vedlikehold og oppfølging fra brukerne. Fjernvarme derimot krever kun tilkobling til distribusjonsnettet. Detter frigjører plass som ellers ville blitt brukt til kjelen og lagring av brensler samt tid og penger til annet enn vedlikehold og drift.