Fjernvarme oppfyller alle krav til moderne energipolitikk: der er en ren, komfortabelt oppvarmingsløsning, basert på fornybar energi som og har høy leveringssikkerhet.