Vannbåren varme skaper et godt inneklima og reduserer tørrluft. Bygg med fjernvarmeforsyning benytter vannbåren gulvvarme og radiatorer med lave overflatetemperaturer som ligger mellom 40-60 grader.

Dette gir god varmekomfort og hindrer dannelse av «brent støv» og tilhørende støvspredning som kan føre til allergiplager.