I produksjonen av fjernvarme benytter vi først og fremst ressurser som ellers ville gått tapt, for eksempel husholdningsavfall. Med anlegget på Skattøra nå i gang kan Tromsø sitt restavfall tas hånd om lokalt, i stedet for å bli transportert hundrevis av kilometer til Sverige. Det er mer ansvarlig og mer miljøvennlig.

avfallshall

I tillegg til det er varmetapet ved den sentraliserte produksjonen og distribusjonen gjennom isolerte rør minimalt og ressursene brukes mest mulig effektivt.

Vår forbrenningsanlegg baserer seg på seneste teknologi innen rensing og kontroll som bidrar til reduksjon av utslipp. Ifølge Norsk Fjernvarme har utbyggingen av fjernvarme så langt i Norge redusert årlige klimautslipp med 600 000 tonn. Samtidig reduseres lokale utslipp av blant annet NOx og SO2 siden varmesentralene har bedre renseteknologi enn fyringskjeler i enkeltbygg.